دوره زمانی حضور در بازار

زمان ماندگاری یک سهامدار در بازار به نوع دید او بستگی دارد.  در نمودار زیر مشاهده میشود که سرمایه گذاری با دید بلند مدت در نقطه A سهم را خریده و در B میفروشد، بدون توجه به افتهای 1 تا 4. سود این سرمایه گذاری حدود 35% در ماه است با حدود 5 ماه حضور در بازار. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سهامدار میان مدت در I خریده و در II میفروشد. او نیز توجهی به نقاط 2 و 3 نمیکند. زمان حضور او در بازار 2 ماه با 38% در ماه است.

یک نوسانگیر در i خریده و در ii میفروشد و در 15 روز 7% میبرد. (توجه کنيد که اين مبلغ کمتر از ۲ تای قبل نيست).

همه آنها سود کرده اند. ولی نکته قابل توجه یافتن مدت حضور در بازار بر اساس شرایط روحی روانی خود است. نوساناتی که میتواند یک نوسانگیر را وادار به فروش کند برای سرمایه گذار بلند مدت چیزی جز موجهای کوتاه نیست. به این میگویند نوسان گیری با زمان. برای مطالب بیشتر رجوع کنید به موجهای الیوت.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید