روز سرنوشت

روز سرنوشت آمد و رفت و مردم سرنوشستشان را تعيين کردند! قبل از اينکه شکل و ظاهر اين وبلاگ را به صورت قبليش در آورم٬ دو مطلب ميگويم:

۱. فقط خواستم متذکر شوم که آسياب به نوبت است.....: زمانی که خاتمی ۸ سال آماج حملات و تهمتها بود٬ هردوی اين آقايان سکوت اختيار کرده بودند (شايد سکوت علامت رضاست!). حالا که فقط يکی دو هفته آنها مورد حمله تبليغاتی قرار گرفتند٬ صدای هردوشان در آمد که چرا تهمت.  مطمئن باشيد آنها که به شما توهين کردند هم الان ته صف هستند.

۲. آقای احمدی نژاد٬‌رييس جمهور محترم. لطفاْ از تمام قولهايی که به مردم داديد يک ليست تهيه کنيد و در مقابل ديدگانتان بياويزيد. لازم ميشود.

اين وبلاگ مجدداْ به مساله بورس و سهام و تحليل تکنيکی می پردازد. اميدوارم که به خاکی زدن اين چند وقت را ببخشيد.

با تشکر

/ 0 نظر / 2 بازدید