نرم افزار تحليل

ديروز خواندم که هزينه ساليانه ای که صرف نوشتن برنامه های تحليل سهام ميشود حدود دو برابر بودجه ساليانه کشور برونئی (حدود ۵ ميليارد دلار) است و ميبينيد با اين همه تلاش و سرمايه گذاری هنوز خبری از يک بلک باکس جامع و کامل برای همه سهام نيست که بگويد چه سهمی را کی بخر و کی بفروش. پس ادعاهای کسانی را که ميگويند نرم افزار ما چه و چه ميکند را باور نکنيد. چون اگر کسی چنين کدی بنويسد قيمت آن مطمئناْ از توان پرداخت ما خارج خواهد بود. 

/ 0 نظر / 6 بازدید