شاخص کل

بدبينم؟ من ميگم نمودار شاخص داره خودش رو تصحيح ميکنه. يه پرچم هم مثکه اون وسطا داره درست ميشه. خلاصه من ميگم اگه اتفاق فاندامنتالی نيافتد اين شاخص تا ۹۹۳۰ برگرد نيست. نخريد آقا نخريد...

/ 0 نظر / 7 بازدید