پاسخ

تکين کو: اين سهم در يک کانال نزولی با شيب کم  بين ۱۱۴۰ و ۱۴۰۰ نوسان ميکند. درحال حاضر اين سهم در حال نزول به سمت ۱۱۴۰ است. ۱۱۴۰ پايينترين حمايت اين سهم است و اگر سهم زير آن برود حمايت جديدی برای آن شکل گرفته است. پس احتمال برگشت آن از ۱۱۴۰ بالاست. پس اين سهم در اين قيمتها خريدنی است. البته توجه کنيد که به نظر من با توجه به شيب منفی کانال انتخابهای بهتری هم وجود دارد.

ايران گچ: در کف يک کانال صعودی قرار دارد و در صورت برگشت از آن تا ۱۱۴۰ امکان رشد دارد.

آقا يعقوب

ممنون از لطفت. وبلاگ زيبايتان را با لينکهای جالبش ديدم .خيلی خوب بود.

محسن عزيز

خبر مجمع را برروی سايت iran here قرار دادم تا دوستان مطالعه کنند و نظرشان را بفرمايند. در مورد تحليل تکنيکی اين شرکت هم با توجه به اينکه الان در مجمع است خيلی نميتوان نظر داد.

راستی صنايع شيميايی سينا سيگنال خريد داده است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید