حجم

با دوستی راجع به جحم معامله حرف میزدیم. پرسید اینکه تو میگی جو بازار پس هر وقت حجم معامله بالا بره بریم زود بخریم دیگه. گفتم که معمولاً بعد از حجم بالای معامله قیمت سهم یا افزایش پیدا میکنه یا منفی می خوره و این نمودارها رو نشونش دادم. اولی مال سرمایه گذاری بانک ملیه. روز 31 حجم معامله خیلی بالاست. من میگم اینا حرفه ای هایی بودن که اومدن خرید. روز 32 رو نگاه کنید. اینا هم من بهشون دنباله رو ها میگم که کارشون توی تالار چرخیدن و از رو دست حرفه ای ها نگاه کردنه. اینا هم خریدن. بعدشم سهم هی درصد زده. پس بخریم؟ نه!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دومین نمودار مال خودروه. روز 3 حجم بالاست و روز 4 هم مال دنباله رو هاست. ولی سهم بعد از یه نوسان کوچولو افتاده و فلت شده. یعنی روز 3 حرفه ای ها میفروختن.

پس هر افزایش حجم معامله به تنهایی چیزی رو نشون نمیده و باید بعد از تحلیل، با جو بازار با هم بررسی بشه.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید