شاخص کل

فعلاْ تحليل شاخص کل توی بورس است!

امين عزيز اين شاخص عزيز و (گاهی)دوست داشتنی فعلاْ در يک کانال منفی مثل سرسره افتاده است و هر دوسه روزی يک تکان کوچولوی مثبت می خورد. به شکل دقت کنيد. اگر در منطقه دايره آبی خط مقاومت شکسته ميشد٬ و البته به قول همه تحليلگران تکنيکی با حجم بالا٬ ميشد به برگشت سهم اميدوار بود. ولی فعلاْ که سهم در کانال منفی حرکت ميکند تا بعد...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید