داده پردازی

وقتي تحليل حبيب عزيز دوست تکنيکال با سوادم را <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ديدم به سراغ نمودار خودم رفتم و به شجاعتش آفرين گفتم! دليل آن هم اين بود كه من يك دايورژانس مثبت توي سهم ديده بودم حدود 10 روز پيش ولي به دو دليل آنرا مطرح نكردم:

1. اين داده پردازي خيلي به همه حال داده ! ديگه بسه

2. به نظر من سهم درسته که وج داده ولی توی یک کانال بزرگتر منفی داره حرکت میکنه.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید