چهارشنبه و هفته ديگر

کربن: پس از تماس با حمایت برگشت. یک روز + خوب را پشت سر گذاشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خارک روند – را آغاز کرده (از 3 روز پیش) . با توجه به حجم حرفه ای ها و دنباله روها احتمالاً سه شنبه و چهارشنبه فروشنده بودند.

خودرو بین 4800 و 5500 نوسان میکند. هقته دیگر احتمالاً روند + دارد.

کروی شدیدا + بود.

همانطور که پیش بینی میشد ومعادن از خط حمایت فاصله میگیرد و بموتو از مقاومت.

تکنو روز خیلی – داشت. این رالی احتمالاً هفته دیگه ادامه دارد.

خیلی مطمئن نیستم ولی فکر میکنم وساخت چند روزی – بخورد و وتوس +.

 

جناب عليرضا خان

نسوز آذر را تکنيکالی دنبال نميکنم. وقت کنم يه نگاهی ميندازم و بهتون میگم. در مورد سهم هم من اصولاْ معرفی نميکنم. چون آخرش ضرر کنه بد و بيراهش مال منه! ولی فکر ميکنم ليزينگ ايران (خودم ندارم!! اينم يکی از دوستان گفته) بد نباشه. ممنون از توجهت.

/ 0 نظر / 7 بازدید