روشهای تکنیکی بررسی سهام (۲)

۱- <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />indicators: تعداد زیادی اندیکاتور (خوب و بد) در هر نرم افزار تحلیل تکنیکی وجود دارد. خوب و بد البته مصداق سیاه و سفید نیست. مثلاً اندیکاتوری نیست که همه از آن راضی باشند یا همه از آن ناراضی. هر تحلیلگری به تجربه  در استفاده از یک یا چند اندیکاتور وارد شده و به اصطلاح زیر و بم آن چند اندیکاتور را میداند. این یک استراتژی خرید است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مثال:

فرض کنید یک تحلیلگر تکنیکی از 3 اندیکاتور RSI، MACD و Stochastics استفاده میکند. این شخص به تحربه در یافته است که وقتی مثلاً RSI از 30 عبور کند و MACD جهت مثبتی داشته باشد و stochastics   به مرز 20 برسد، سیگنال خرید صادر شده است. این تحلیلگر ممکن است نگاهی به چارت بیاندازد ولی اصل تحلیلش بر مبنای اندیکاتورها بوده است.

حال اگر به همین شخص اندیکاتور جدیدی بدهیم ممکن است نتواند سود مناسبی ببرد. دلیل آن فقط عدم توانایی این شخص در تجزیه و تحلیل سیگنالهای این اندیکاتور جدید است.   

به دلیل امکان import اندیکاتور در اکثر برنامه های تحلیل تکنیکی بعضی از تحلیلگران تکنیکی ترجیح میدهند اندیکاتور مورد علاقه خود را طراحی کنند.

برای مثال در شکل 1 نمودار روزانه خاور آمده است. اینها مجموعه اندیکاتورهایی است که من معمولاً به آنها مراجعه میکردم و هنوز گاهی نگاهشان میکنم. خطوط و دایره های آبی سیگنالهای خرید و قرمزها نشانه های فروشند. به تجربه دریافته بودم که برای خرید باید لااقل 3 اندیکاتور (بعلاوی چارت)  سیگنال بدهند و برای فروش من معمولاً به stochastics اعتماد میکردم (البته با توجه نوع برخورد دو خط، زاویه آنها و ...). اگر شما بتوانید ست اندیکاتور خود را به خوبی انتخاب کنید و سعی کنید با تلاش زیر و بم آنرا بدست آورید مطمئن باشید که به خوبی سود خواهید برد. در نمودار فوق 23% براساس اندیکاتورها بدست می آمد. پس رمز موفقیت این سیستم یافتن اندیکاتوری است که شما زبانش (سیگنال هایش) را خوب متوجه شوید. روش یافتن را در قسمت بک تست  خواهد آمد.

                                                                                                                  ادامه دارد........

شکل ۱- نمودار روزانه خاور (آمی بروکر)

/ 0 نظر / 10 بازدید