فتو بلاگ

اين وبلاگ نويسی هم پديده جالبی است. اينکه احساس کنی عده ای نظراتت را می خوانند و منتظر ديدگاهشان ميشوی جالب است. يکی از جنبه های جالب وبلاگ نويسی هم فتوبلاگ است. حال که به قول دوستان سرنوشت بورس در حال ابهام است٬ تصميم گرفتم قسمت فتوبلاگ وبلاگ را راه بياندازم و عکسهايی را که گرفته ام آنجا قرار دهم. لينک فتوبلاگ در ستون سمت راست قرار گرفته است. اگر توانستيد عکسها را ببينيد خوشحال ميشوم نظراتتان را بخوانم. اگر نتوانستيد هم که ....

خوش باشيد و به آينده اميدوار

پ.ن: بنا به اينکه به دلايلی (که نميدانم چيست ولی اميدوارم دليلی باشد و منطقی هم باشد) ديدن سايت فليکر که من فتوبلاگم را در آنجا درست کرده بودم از ايران ممکن نيست! به همين دليل آدرس فتوبلاگ من هم عوض شد! حالا اگر فتوبلاگم حرفه ای نيست ديگر تقصير من نيست. راستی انتظار عکسهای خيلی توپ هم نداشته باشيد. من برای دل خودم عکس ميگيرم و گاهی عکسهايم به هيچ درد نمی خورد!!

/ 0 نظر / 2 بازدید