واگذاری سبد سهام شدنی است؟

با اين ميزان اطلاعی که دارم و تا پيش از مشخص شدن طرح ميگويم که نه زيرا:

اين طرح پوپوليستي است و تا زماني كه به صورت قانون مطقن در نيامده و تمام ريزه كاريهايش معلوم نشده عوام فريبانه باقي مي ماند.
سوال: شما كوپن سهم ميدهيد يا خود سهم؟
جواب1: كوپن كه اين طرح كمونيستي در چند كشور بلوك شرق (سابق) انجام شد و بي نتيجه ماند. جواب 2: سهم پس سوال شماره 2: آيا ميتوان سهمي را كه قسطي خريداري كرده ايم هنوز قسط تمام نشده بفروشيم؟
جواب 1: خير اين ميشود همان كوپن سهم
جواب 2: بله سوال 3: چه كسي قرار است حجم وحشتناك و بالاي سهامي را كه فوراْ براي عرضه به بازار آورده ميشود (توسط كساني كه فرهنگ سهامداري ندارند و به سهام داده شده به چشم پول باد آورده نگاه ميكنند) را بخرد؟
جواب 1. دولت كه نتيجه ميشود دور باطل زيرا مال بد دوباره بيخ ريش صاحبش بر مي گردد.
جواب 2. مردم كه هيچ كسي نميتواند اين حجم را جمع كند
جواب 3. ايشاالله تا اون موقع امام زمان مي آد درست ميشه!!!!
جواب 4. چه ميدونم حالا اون وقت يه كاريش ميكنيم!
كه البته جوابهاي 3 و 4 به ساختار ما بيشتر نزديك است!!
حالا فرض كنيم جمع كننده محترم هم پيدا شد. ميدانيد چه حجم عظيمي به صورت نقد در دست مردم قرار ميگيرد و چه كسي اصولاْ قرار است جلوي اين ميزان پول نقد كه تورم زاست را بگيرد؟

و سوال آخر اينکه به قول آرش حسن نيا ميدانيد که اکثر اين شرکتها ضرر ده هستند يا خارج بورس!!
به نظر من٬ فرهيختگان نبايد مانند عوام فكر كنند و در ارايه نظر و تحليل بايد محتاط تر از مردم كوچه و بازار باشند. اين وظيفه آنهاست كه هرچه را كه ميشنوند از جوانب گوناگون بررسي كنند و البته دهن بين نباشند.

اگر به ياد داشته باشيد يکبار گفتم ما بايد تفاوت مديريت ميانی و کلان را به مردم کوچه و بازار بفهمانيم و اينکه اگر کسی توانست مثلاْ تهران را خوب آسفالت کند نميتواند مملکت را خوب اداره کند ولی متاسفانه ميديدم که حتی کسانی که خود را اليت جامعه ميدانند هم ميگويند آقا با ۴ تا بشکه مشکل ترافيک رو حل کرد پس رييس جمهور خوبی ميشه!!!  
آخر سخن اينكه بايد حرفه ای عمل کنيم. دوستانی که برای سهامدار کانون و خانه و کلبه و لانه و (گاهی) هزار دکان ديگر گشوده ايد٬ امروز بايد آستين که هيچ پاچه ها را هم بالا بزنيد و از حقوق سهامداران دفاع کنيد والا وقتی همه چيز عالی است که ما سهامداران جزء سخنگو نمی خواهيم اينجا بايد به داد ما برسيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید