امروز

شخارک از مقاومت عبور کرد. فعلاً + است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وتوکا از مقاومت برگشت. احتمالاً آماده یک حرکت دیگر برای عبور از مقاومت میشود. البته حجم بالای معامله نشانگر احتمال برگشت سهم است. به نظر من دیگر زمان خرید تمام شده. باید آماده فروش بود.

والبر شباهت نمودارش با وتوکا جالب است.

فوکا  بین 7100 و 8100 نوسان ميکند.

ومعادن به حمایت چسبید و تصور میکنم فردا برگردد والا باید منتظر سقوط بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید