نماد بسته

به نظر می آيد هرچه به ۲ نوامبر و انتخابات امريکا نزديکتر ميشويم اوضاع بورس منفی تر ميشود. فکر ميکنم بايد در اين شرايط فقط دعا کنيم که نماد کليه سهام سبدمان بسته باشد!! راستی من که هرچی بيشتر ميخونم و مناظره نگاه ميکنم کمتر ميفهمم بوش يا کری کدوم به نفع مردم ايرانن. اگه کسی تحليل خوبی داره ممنون ميشم بگه.

 پيام کوچولوی (!) عزيز

اولاْ ترو بخدا ريش و قيچی رو نده دست کارگزار. کارگزار من آدم فوق العاده ايه ولی محتاط تر از منه. واسه همينم من خيلی به حرفش گوش نميدم. دوم اينکه من با ومسکن همونطوری که در يادداشت قبل گفتم موافق نيستم. شايدم من اشتباه ميکنم.

مهدی خان

وپترو الان در نمودار روزانه در موقعيت حساسيه که به امروز و فردا بستگی داره. اگه زير ۷۷۰۰ بسته بشه در کوتاه مدت - ميشه. در ميان مدت هم در حال تصحيح نموداره. يه گپ رو پر کرده ولی اميدوارم هوس پر کردن دومی رو نکنه که تا ۶۰۰۰ بايد بره!! نمودار ماهانه هم بهتر از اينا نيست.

به نظر من الان بايد سبد را حتی الامکان بلند مدت بست. چون همونطوری که قبلاْ هم گفتم زمان يک کاهنده خوب ريسکه.

به اميد ثبات نسبی در تالار حافظ

/ 0 نظر / 6 بازدید