روشهای تکنیکی بررسی سهام (۱)

تحليلگران تکنيکی به چند دسته تقسيم ميشوند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1. انديکاتوريست ها: کسانی هستند که با استفاده از يک (معمولاً چند انديکاتور) مثل RSI، MACD، SAR و غيره روند حرکتي سهم را بررسی ميکنند

2. چارتيستها: چارتيستها بيشتر با کمک نمودار سهام و با کمک نگرفتن (يا حداقل کمک از انديکاتورها) و با کمک پترن های موجود در يک چارت پيش بينی ميکنند

3.مکانيکل ها: اين دسته که به تازگی با رشد سریع کامپيوتر و امکان برنامه نويسی در نرم افزارهای تحليل تکنيکی به سرعت در حال گسترش است به سبب سادگی ظاهری کار و نداشتن پيچيدگی روشهاي سنتی تحليل تکنيکی شديداً توسطه آماتورها و تازه واردين به ]هر[ بازار سهام و بخصوص کسانی که به بازار به چشم "دستگاه پول ساز" (money machine) نگاه ميکنند قرار گرفته است.

4.هايبريديست ها: اين افراد از دو يا چند روش (که حتی ميتواند روشهای فاندامنتال باشد استفاده ميکنند). مثلاً با کمک روشها ی فاندامنتالی سهام برگزيده را انتخاب کرده و با کمک مثلاً چارت وقت خريد يا فروش را تعیین ميکنند.

به عنوان کسی که اين روشها را کم و بيش تجربه کرده است (و حتی زمانیفاندامنتالیست- البته از نوع بورسيش) بوده است به هر کدام از اين روشها نگاهی مي اندازیم:

                                                                                                  ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 7 بازدید