خدايا خودت در کتابت فرمودی که ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است و خودت فرمودی در اين ماه گناهانتان بخشوده خواهد شد. خداوندا اگر هنوز بر گناهی اصرار دارم و تو هنوز آنرا نبخشيده ای تا طلوع عيد مرا ببخش.

خدايا اين ماه رمضان را پربارترين رمضان عمرم قرارده که در آن شب قدر را درک کرده باشم. خدايا نعمات و عنايات خود را شامل حالم کن و توانايی درک رمضان آينده را به من بده.

                                                                                    برگرفته از دعای وداع ماه رمضان

هلال ماه رسيدن عيد را نويد ميدهد. عيدی ديگر آمد و ماه رمضانی ديگر رفت. رمضان بهشت الهی است برروی زمين. دريغا که با رفتنش٬‌ يادش هم از دلهايمان ميرود. دريغا که همه نعماتش هم با اين ماه ميرود. کاش يادمان باشد که قرار است همه سال دروغ کمتر بگوييم٬‌کمتر غيبت کنيم٬‌کمتر بار خود را سنگينتر کنيم. کاش امسال کشت رمضان را به باد روزمرگی نسپاريم.

خداحافظ رمضان و....... سلام عيد روشن روزه داران

اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اسالك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا 

/ 0 نظر / 185 بازدید