هفتگی

با تبريک فرا رسيدن ماه رمضان:

در نمودار هفتگی فوکا یک کانال به صورت واضح مشخص است. جهت این نمودار برای هفته دیگر کاهشی است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پلوله در یک مثلث کاهشی حرکت میکند. نمودار هفتگی آن در حال تصحیح gap چند هفته پیش است. پس احتمالاً هفته دیگر هم – است.

کربن به کف قیمت هفتگی رسیده است. انتظار + شدن است.

خارک در حال سقوط از مقاومت است (در نمودار هفتگی). Indicator هم – نشان میدهد.

خاور در هر دو نمودار روزانه و هفتگی – میخورد. اگر حمایت هفتگی نگهش ندارد برای میان مدت تغییر جهت - میدهد.

خودرو از حمایت هفتگی + شد. احتمالاً یک هفته + و بعد باز ...

ومعادن هم مثل اینکه دارد به سلامتی از حمایت هفتگی بر میگردد.

بموتو مشغول تصحیح نمودار هفتگی است. Indicator هم – میدهد.

رانفور کماکان – میخورد. امیدی هم به + شدن در هفته دیگر نیست.

شاید هنوز برای اظهار نظر در مورد وصندوق زود باشد ولی به نظر می آید در حال تغییر مسیر است.

ونفت حرکت + خود را این هفته آغاز کرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید