پاسخ

دوستی در مورد دو سهم مهرکام پارس و سایپا آذين برای دوره ۶ ماهه پرسيده بودند:

مهرکام:

در نمودار هفتگی درحال تشکيل مثلث است که اگر اين الگو تشکيل شود (البته در کنار  حجم قابل قبول) ميتوان نقطه هدفی بين ۶۳۰ تا ۶۷۰ را در ميان مدت برای آن ديد.

 سایپا آذين

اين سهم هم در صورت شکستن خط روند منفی (که نشانه های آن از برگشت سهم از حمايت در حال آشکار شدن است) بازهم در صورت همراه بودن با حجم قابل قبول تا حدود ۹۵۰ در ميان مدت امکان رشد دارد.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید