چينی ايران

چینی ایران موفق به شکستن کانال نزول خود شده است و با گذشتن 4 کندل از این عبور تا حدودی تغییر روند تایید میشود. این تغییر روند در نزدیکی خط حمایت 2320 رخ داده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تشکیل double bottom در دو شاخص RSI  و stochastic که با سهم دیورژانس مثبت می سازند موید آغاز حرکت مثبت سهم است. به همه اینها اضافه کنید برخورد شاخص ADX را و اینکه EMA سهم (با توجه به تاخیرش) برگشته است. تنها نکته ای که خیلی نمی پسندم تقاطع کم زاویه MACD است.  

 

از کيفيت نه چندان مناسب عکسها عذر می خواهم

/ 0 نظر / 2 بازدید