پيش بينی

اگر به جدول چند روز قبل مجدداً نگاه کنید، متوجه میشوید که 4 سهم پترو. ابادان، خاور، خبهمن و وتوکا به نقاط هدف رسیدند. از میان 5 سهم باقیمانده دو سهم ایران گچ و تکین کو تغییر روند داده و به سمت قیمت برگشت حرکت میکنند. 2 سهم نفت بهران و ونفت هم در جهت صعودی به سمت نقاط تعیین شده حرکت میکنند. کابل باختر و وتوکا هم که بسته هستند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پترو آبادان و خاور احتمالاً تغییر جهت میدهند. خبهمن در صورت عبور از 5600 تا 5800 افزایش قیمت خواهد داشت. هرچند اکنون به نقطه بالایی در کانال صعودی خود رسیده که احتمال افت کوتاه مدت را تقویت میکند

/ 0 نظر / 7 بازدید