هفته جاری

1- وبیمه همانطور که پیش بینی میشد از مقاومت 3200 ریال عبور کرد و تا 3546 هم رسید. امروز بازار منفی مانع از ادامه رشد این سهم شد و هرچند احتمال افت تا 3200 وجود دارد، ولی با توجه به نمودار هفتگی احتمالاً رشد خواهیم داشت. هر چند این سهم نشان داده است که بعد از هر رشد خوب یک افت را تجربه میکند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2-  بوعلی خیلی زود بعد از عبور از مقاومت افتاد و این روند در کوتاه مدت ادامه دارد. احتمالاً پس از لمس 3400 برگردد.

3- دوده روند منفی را پیش گرفته که در کوتاه مدت + نمیشود ولی به نظر بلند مدت امیدوار کننده ای دارد. به شرطی که قیمت هفتگی آن زیر 2500 نیاید.

4- فوکا هنوز با خط مقاومت کلنجار میرود!

5- کربن هنوز در کانال نوسان میکند. فعلاً منفی تا حدود 1020 بعد تا 1100 و همینطور تا بیرون بیاید.

6- کچاد احتمالاً تا یکی دو روز آینده مقاومت 9500 را به طور جدی رد میکند.

7- شخارک مماس خط حمایت میرود. خیلی خبر خوبی نیست ولی اگر زیر حمایت نرود کم کم مقاومت 1500 را میزند (مثلث).

8- خاور شنبه مقاومت4300  را لمس کرد و برگشت. میشه بهش امیدوار بود.

9- ومعادن به سمت 8350 سقوط آزاد دارد ولی آیا بر میگردد؟ رد بشه فقط 7500 میتونه جلوشو بگیره

10- صدرا اگر  18000 رو ببینه + میشه.

11- وبانک شنبه مقاومتو زد ولی دوشنبه اونو از بالا (حمایت) لمس کرد. احتمالاً اگه بازار مثبت باشه رشد میکنه.

12- وپترو مماس حمایته 9100 واستاد. زید 8500 بیاد جهت عوض میکنه و میفته.

پر بازده باشید.

/ 0 نظر / 6 بازدید