چند سهم

ثفارس :

هنوز آلارم نداده ولي فكر كنم ظرف 1-2 روز آينده آلارم خريد رو بده. البته چون اينديكيتور ذاتاْ ابزار پيشرو محسوب ميشه ديگه نبايد اونو پيش بيني كرد. بايد صبر كرد تا ببينيم چي ميشه. به محض دادن آلارم خبر ميدم.

ونيكي :

در حال حاضر آلارم كوتاه مدت نميده. ولي ميان مدت قابل قبولي داره.
خبهمن:

يه افت كوتاه مدت رو فكر ميكنم پيش رو داشته باشه. البته ميان مدتش روشنه.

ونوين:

 يك آلارم قوي كوتاه مدت داد. هركي داره يا ميخره نوش جان. فقط يادتون باشه كه به موقع هم خارج شويد

خوشحال ميشم نظر بقيه رو هم بدونم.

طاهری جان نه اصلاْ. شوکو پارس فعلاْ ضرر دهه. اگه ميبينی داره بالا ميره نوسان گيريه. گيرش نيفتی يه دفعه. سهام بلند مدت يعنی با نوسان کم و سود قابل قبول برای حداقل ۱ سال. من هميشه مثال اين نوع سهم رو ايران خودرو ميزنم. سهمشم مثل پيکانه که تو جاده هم گير کنی هم لوازم يدکيشو بقالی داره هم ميشه همون جا فروختش! البته با اين داستان ادغام نميدونم کجا ميره. اين فقط يک مثال بود البته.

/ 0 نظر / 7 بازدید