تکنيکال

نماد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کوتاه مدت

دلیل

میان مدت

دلیل

و نوین

+

DI

احتمالاً -

فاصله گرفتن DI + , -

 

کچاد

ادامه روند -

عدم تغییر در چارت

 

 

دفارا

 

 

-

MA

دجابر

ادامه +

MA و SAR

+

MA و DI

کاذر

-

STOCHASTICS

 

 

فوکا

کانال

نمودار شمعی

+

MA , DI

خبهمن

+

STOCHASTICS و SAR

 

 

خودرو

-

DI

-

DI

شکربن

ادامه -

تمام INDICCATORS

 

/ 0 نظر / 6 بازدید