سراميکهای صنعتی اردکان

اين سهم در يک کانال صعودی حرکت ميکند ولی به خط مقاومت نزديک است. از نظر من بعد از عبور از اين مقاومت (مشخص شده با دايره) با حجم خوب آلارم خريد قوی تر ميدهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید