هفته جاری

آنطور که اتظار میرفت پلوله بعد از هفته – پیش این هفته + شروع کرد.  انتظار حرکت این سهم تا حداقل 32500 در گام اول است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تکنو نشانه هایی از برگشت را لااقل برای یکی دو روز نشان میدهد ولی در دراز مدت هنوز رالی – ادامه دارد.

در صورت عبور خاور از 3950 جهت حرکت آن + خواهد بود.

صدرا تا 16500 را رد نکند از نظر من + به حساب نمی آید.

رانفور به نظر می آید آماده یک حرکت + خوب است. بهتربن راه دنبال کردن این سهم برای اطمینان از وقوع یا عدم وقوع این حرکت است.

در مورد کربن هم میتوان کم و بیش همین نظر را داد.

فولاد کاویان هم از 7130 برگشته و + نشان میدهد.

کچاد از نزدیکترین حمایت درحال عبور است و این به معنی – برای مدتی نه چندان کوتاه است.

کروی نوید بازار + در کوتاه مدت را میدهد.

روند 2 روزه + کماسه خیلی زود با یک روز – قوی مواجه شد.

والبر حداقل تا پایان هفته احتمالاً + است.

وبانک از حمایت برگشت. انتظار اول 9000 ریال است.

وبیمه با عبور از 3900 میتواند وارد رالی + جدیدی شود.

وتوس حداقل چند روزی + خواهد بود.

رنا از روز باز شدن یک نمودار فلت با شیب بسیار ملایم – را طی میکند و اثری از تغییر فعلاً دیده نمیشود.

ومعادن در حال عبور از حمایت 7450 است که تا مدتی سهم را – میکند.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید