تحليل چارت

به نظر من يکی از کمبودهای علم تحليل تکنيکی ما کمبود تحليلگری چارت است. مدتی قبل در يک مجله ديدم که نمودار يک سهم را ميکشند و ميخواهند که تحليل کنی. من حدود ۲-۳ سهم را در سايت بورس ايرانيان و اينجا تحليل کردم اما خيلی استقبال نشد. چندی قبل دوست خوبم داريوش آذر از من خواست ادامه بدهم. به احترام اين دوست عزيز و دل خودم سعی ميکنم هفته ای يک سهم از watching list  خودم را برای تحليل اينجا قرار بدهم. اميدوارم شما هم کمک کنيد. فقط خواننده نباشيد لطفاْ نظر هم بدهيد ثواب دارد!

من اين سهم را به دو دليل خريدم:

۱. برگشت از فيبو ۵۰ (شکل)

۲. ديوارژانس مثبت با استوکستيکس (شکل)

حجم هم البته تغيير مختصری کرده است.

نظر شما چيست؟

/ 0 نظر / 19 بازدید