تکنيکال

نماد

کوتاه مدت

دلیل

میان مدت

دلیل

و نوین

+

DI

احتمالاً -

فاصله گرفتن DI + , -

 

کچاد

ادامه روند -

عدم تغییر در چارت

 

 

دفارا

 

 

-

MA

دجابر

ادامه +

MA و SAR

+

MA و DI

کاذر

-

STOCHASTICS

 

 

فوکا

کانال

نمودار شمعی

+

MA , DI

خبهمن

+

STOCHASTICS و SAR

 

 

خودرو

-

DI

-

DI

شکربن

ادامه -

تمام INDICCATORS

 

 

رانفور

-

SAR, DI

 

 

بموتو

+

SAR, MACD, DI, MA

+

SAR, MACD, DI

شاراک

-

 

+

STOCHASTIC,SAR, MACD

شفارا

 

 

+

STOCHASTIC,SAR

شخارک

فلت

 

فلت

 

خرینگ

+

SAR, MACD, DI

 

 

پسهند

-

SAR, MACD, DI

-

SAR, MACD, DI

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۳