سه شنبه ۱۰ آذر

اين مطلب را روز ۳ شنبه نوشتم اما نتوانستم up laod کنم:

 

بازار مثل فنری شده که با مشکل هسته ای آنرا میفشرد. دو روزی است فنر رها شده. تا کجا میرود؟

پلوله در حمایت به سر میبرد. احتمال برگشت وجود دارد ولی کی وبا چه سرعتی؟

خاور 4300 را لمس کرد و کوتاه مدت بر میگردد.

خودرو به مقاومت خورد و برگشت کوتاه مدت را آغاز کرد.

نوسانگیری دفارا نمام شده به نظر می آید.

شیب افزایش قیمت غشوکو کم شده. آماده پیاده شدن هستند؟

فاسمین از حمایت برمیگردد. دیروز زیر حمایت بسته شد

فرآوری و فسرب به نظر آماده حرکت کوتاه مدت هستند. زیر نظر باشند بد نیست.

فوکا مقاومت را رد کرد.

کچاد از نظر تکنیکی احتمال رشد دارد.

بوعلی هنوز در یک کانال باریک حرکت میکند.

وپترو همانطور که پیش بینی میشد از حمایت برگشت.

وتوس از مثلث کاهشی بیرون آمد و تا 9000 جا دارد.

وتوکا از مقاومت رد شده و در حال افزایش است.

رنا تا 4200 جا دارد.

وساخت 11700 مقاومت اول سپس 12700

غدیر اگر از 5600 رد شود میتواند تا 5800 رشد کند.

توصیه برادرانه: اگر در بازار + سهمتان – خورد به انتخابتان شک کنید!

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۳