گازلوله در مثلث کاهشی حرکت میکند ولی به احتمال زیاد هفته آتی از سمت + بیرون می آید.

خودرو فعلاً فلته تا چی بشه یه تکونی بخوره!

دفارا بعد از یک فلت طولانی چند روزی است که رشد خوبی دارد. هول نشید صفی شده!

رانفور هم با یک شیب ملایم رشد میکند.

کربن هنوز در کانال حرکت میکند. تئوریها میگویند باید از + بیرون بیاید.

آفت نوسانگیری به غشوکو زده. منتظر رشد عجیب آن باشید.

فاسمین از حمایت 8450 برگشت.

کروی در کانال حرکت میکند.

کگاز از حمایت برگشت.

نزدیکترین حمایت وپترو حدود 6200 است که احتمالاً از آن برمیگردد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳