پاسخ به دو سوال

آقا مجتبی به نظر من پذيره نويسی غدير مناسبه. در مورد کاشی هم من اصولاْ‌ اينها رو پيشنهاد نميکنم. دنبال هم نميکنم. شايد ولی برای نوسان گيری بد نباشند.

آقا محسن:

وصنا: مقاومت ۸۱۷۰ حمايت اول ۴۷۵۵ و بعد ۴۰۰۰

زنگان: مقاومت ۵۰۳۰ و حمايت ۳۰۳۳

والبر: مقاومت ۷۰۰۱ و حمايت ۳۲۵۱

هر سه اين سه سهم تازه از مقاومت برگشته اند. هرچند احتمال برگشت سهم به سمت مقاومت هست ولی به نظر من در کوتاه مدت زمان فروش بخصوص برای زنگان و والبر فرا رسيده است. 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳