تحليل چند سهم

از همه دوستانی که شرمنده کرده بودند ممنون. نميدونم چرا اين شکلی شد. ببخشيد بابت فرمت عجيب غريب!

 امروز

۱. سر. بيمه امروز از نقطه مقاومت ۳۲۳۸ ريال گذشت. بيمه مقاومت هفتگيشم رد

کرد.

۲. وبوعلی هم ديروز از ۳۵۵۲ ريال گذشت. ولی احتمال برگشتش هم زياده. من

که

فروختم. هرچند اوضاع

نمودار هفتگيش بد نيست. پس اگه بلند مدتين ميتونين نگه دارين.

۳. موتوژن هم که تازه چند روزه از مقاومت رد شده هنوز نفس داره.

۴. اين دوده اگه اوايل هفته ديگه برنگرده ردش ميکنم.

۵. صدرا  بعد از لمس خط حمايت داره بر ميگرده ولی فکر کنم اگه از ۱۸۹۰ بالاتر نره-

دوباره بيفته. اگه

من داشتم تا مثبته رد ميکردم.

۶. فوکا خط مقاومتو امروز لمس کرد. شنبه رد کنه- جهشش محتمله. نمودار

هفتگيش ولی فلته. احتمال افت

کوتاه مدت بيشتره.

۷. کربن هم توی يه کانال گير کرده و هی نوسان ميکنه. از کدوم ور بزنه بيرون

مهمه!

احتمال + شدنش

زيادتره.

۸. وبانک داره به ۸۰۰۰ که نزديکترين مقاومته نزديک ميشه. آيا رد ميشه؟ احتمالش

زياده.

۹. اگه شنبه وپترو منفی خورد بدونيد که توی کانال افتاده. والا ميره تا ۱۱۲۰۰.

۱۰. کچاد هم مقاومتو لمس کرد. ولی مثکه هفته ديگه منفی باشه. لااقل ۱-۲ روز.

عجب بازاری!

۱۱. خودرو توی يه کانال با فرکانس پايين و دامنه نوسان بالا افتاده يعنی اينقدر اين

حد پايين و بالاش از هم

دورن که کلی اين سهم همه رو گذاشته سر کار. ولی فعلاْ‌ که داره بالا ميره.

۱۲. خاور فعلاْ مثبته.

اگه از اين نوع نوشتن خوشتون می آيد بگين بازار رو گاهی وقتا اينطوری تحليل

کنم.

اگه نه هم که ديگه

اينطوری ننويسم. منتظرم. ممنون

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳