شخارک

به نمودار شخارک نگاه کنيد. مماس با خط حمايت با يک ترند مثبت حرکت ميکند. با دقت در شکل روزانه شمع ها ميتوان ديد که از آخرين نقطه اوج به اين طرف- تعداد روزهايی که در آن قيمت منفی خورده ولی بالاتر بسته شده زياد است و چند روزی است که سهم در پايينتر بسته ميشود. همه اين عوامل بيانگر اينست که اگر اين سهم به زير خط حمايت بيايد يک افت شديد را تجربه ميکند.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳