هر دم از اين باغ بری ميرسد

به نظر شما ارزش نفت بيشتر است يا بيشينه تاريخی يک کشور؟ با فرهنگمان چه ميکنند؟ آنوقت به افغانها می خنديم که نتوانستند بودايشان را نگه دارند:

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٤