ميلاد امام زمان

از عمق ناپيدای مظلوميت ما صدايی آمدنت را وعده می داد.

صدا را عدل خداوندی صلابت می بخشید و مهر ربانی گرما می داد. 

و ما هرچه استقامت٬‌از اين صدا گرفتيم و هر چه تحمل از اين نوا دريافتيم.* 

به ميلادش نزديک ميشويم. برای فرجش دعا کنيم و صلوات بفرستيم.

*: برگرفته از کتاب «خداکند تو بيايي» نوشته سيد مهدی شجاعی

 

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤