مردم با منتخب مردم مي گويند

به نقل از: خبرگزاري موج - سعيد تهراني

آقاي دكتر احمدي نژاد ؛
من مي خواهم راي خودم را از شما پس بگيرم

آقاي رئيس جمهور روزي كه كانديد شديد و از درد مردم گفتي ، از فقر گفتي، از فساد گفتي، از عدالت گفتي و گفتي و گفتي، باورم شد كه مردي از جنس مردم آمده كه از حنجره مردم سخن گويد و درد ديرين مردم را يعني عدالت و رفع فقر و تبعيض را فرياد زند.
آن روز از ته دل به جنگ فقر و غنا انديشيدم و به تو با هزاران اميد راي دادم هر چند گفتند جواني و بي تجربه و در اين جهان پر از حيله و توطئه عبور كشتي اين مرز و بوم از اين امواج سهمگين نيازمند ناخدايي پير و با تجربه دارد ولي گفتم كلام حق به ياري حق مي تواند چون داوود به ياري خدا بر جالوت مرد ميدان رزم و جنگ پيروز آيد و بر اين باور به تو راي دادم اما از روزي كه رئيس جمهوري شدي بر بازار بورس چه گذشت.
از آن روز تا كنون يعني چهارم تيرماه تا به امروز شاخص كل از حدود 12 هزار و 500 به زير 11 هزار و 800 رسيده است يعني 6 درصد سقوط شاخص ها و قيمت سهام هم 30 تا 50 درصد ريزش داشته است.
آقاي دكتر ! مي داني كه در حدود 3 ميليون سهامدار جزء كه به هزاران اميد در اين بازار ، سرمايه گذاري نموده اند از همين مردمي هستند كه شما خود را از جنس آنها مي دانيد و براي گسترش عدالت در ميان آنها فرياد زديد.
آقاي دكتر ! مي داني چشم هزاران مردم عادي به قيمت هاي تابلو روزانه بورس است تا پس انداز هاي خود را صرف خريد جهزيه دختران و ادامه تحصيل پسران خود نمايند و كمك معاشي باشد براي هزاران خرج روزگار كه بر آنان تحميل شده است.
آقاي دكتر! اگر چه در ايام تبليغات رياست جمهوري به دروغ شايعه نمودند كه شما با بورس مخالف هستيد و جنابعالي هم بارها در مصاحبه ها نظر مساعد خود را نسبت به بورس اعلام نموده ايد ولي اين مقدار كافي نيست و بايد بيشتر به بورس توجه كنيد و اجازه ندهيد شيريني انتخاب شما در گام مردم و سهامداران حقيقي و جزء تلخ گردد.
اقاي دكتر! نفرمائيد كه هنوز دولت را تحويل نگرفته ام كه ديگر آن موقع، زمان سپري شده و وقت دير است و هميشه بورس و شاخص هاي آن پيشباز تحولات ميرود و بايد از همين حالا فكري كنيد و بورس را از اولويت هاي كاري خود در همين روزها بدانيد و اجازه ندهيد با توجه به جو رواني موجود بيش از اين از سرمايه هاي مردم كاسته گردد.
اقاي دكتر! به هر طريقي كه مي دانستم و مي توانستم آنچه را كه بايد، به شما انتقال دادم و شايد آخرين راهي كه به ذهنم رسيد اعلان در جرايد بود و باور بفرمائيد اگر به داد اين بازار نرسيد كه معاش تعداد زيادي از آحاد مردم به آن وابسته است پس دادن راي بنده حداقل كاري است كه مي توانيد در حق من انجام دهيد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٤