شاخص کل

شاخص کل به خط مقاومت قوی خود نزديک ميشود. بايد ديد که اينبار می تواند اين خط را بشکند و يا مجدداْ از آن برمی گردد.

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤