نشاط؟

آيا نشاط به بازار برگشته است يا اين موج مثبت کوتاه مدت و مقطعی است؟

حتماْ از شنبه تا حالا چند بار اين سوال را از خود پرسيده ايد؟ من فکر ميکنم الان وقت آن است که سهامداران جزء با احتياط وارد شوندو با تزريق آرام سرمايه اين موج مثبت را تقويت کنند. البته ميدانيد که بورس ما مثل بیماری است که تازه از يک دوره نقاهت طولانی و بی غذايی برگشته و الان بايد با سرم و به صورت قطره ای با سرم تغذيه شود و اصلاْ وقت چلو مرغ خوردنش نيست. ضمناْ هنوز هم بايد ملاقات ممنوع باشد که طرفداران بيشمارش تنفس را برايش ناممکن نکنند. خلاصه دوستان توجه کنيد که ورود ناگهانی حجم بالای سرمايه حکم همان چلو مرغ را برای اين مريض عزيز (تا چندی پيش ذليل مرده!) دارد. البته يکی هم بايد مراقب تيم پزشکی باشد که با يک پرس سلطانی بيمار بيچاره را دوباره به اغما نفرستند. خلاصه هنوز هم احتياط شرط عقل است.  

  
نویسنده : سهامدار جزء ; ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳