عناوین مطالب وبلاگ "یادداشتهای یک سهامدار جزء"

» بلاگ کشی (بر وزن اسباب کشی) :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤
» فارکس ۴ :: پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤
» فارکس ۳ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤
» مچ گيری؟ :: چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤
» تحليل چارت :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٤
» فارکس ۲ :: جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤
» سوتی :: پنجشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٤
» هر دم از اين باغ بری ميرسد :: دوشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤
» بازار :: یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤
» فارکس :: جمعه ٢٩ مهر ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٤
» اشتغال زايی :: جمعه ٢٢ مهر ،۱۳۸٤
» شاخص کل :: جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٤
» تخريب؟ :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٤
» اقتصاد غارتی غنیمتی :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤
» ميلاد امام زمان :: یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤
» گزارشی از وضع ايران :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
» اخبار :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
» جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
» نرم افزار تحليل :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٤
» کالسمين :: دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤
» معدنی دماوند :: شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤
» من و يک دوست گلد کوئستی :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤
» روشهای تکنیکی بررسی سهام (۵) :: یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٤
» تيم اقتصادی دولت :: چهارشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٤
» حجم و تامين ماسه ريخته گری :: سه‌شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٤
» شاخص :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
» بررسي دستاوردهاي اقتصادي دولت خاتمي :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
» خاتمی رفت؟ :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
» پرچم :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
» شاخص کل :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٤
» پاسخ سوالات سهامداران :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤
» واگذاری سبد سهام شدنی است؟ :: پنجشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٤
» پاسخگويی :: چهارشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٤
» بازهم شاخص کل :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤
» مردم با منتخب مردم مي گويند :: دوشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٤
» blogrolling :: جمعه ٢٤ تیر ،۱۳۸٤
» شاخص کل :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤
» کتاب تحليل تکنيکال :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٤
» نوشی :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
» پای استدلاليان :: چهارشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٤
» فتو بلاگ :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
» شاخص کل :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
» روز سرنوشت :: جمعه ۳ تیر ،۱۳۸٤
» فردا روز سرنوشت است :: پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤
» شاخص کل :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤
» تنها ۲ روز مانده :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤
» افشای کابینه احمدی نژاد :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
» اخلاق فراموش نشود :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
» دکتر مظاهری و دو کانديدا :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
» آخرين آرای اقتصادی دکتر احمدی نژاد :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
» شرايط بحراني و حمايت از هاشمي :: یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤
» انتخابات و ما :: یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤
» سراميکهای صنعتی اردکان :: جمعه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٤
» داده پردازی :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٤
» آلومتک :: شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤
» شاخص :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٤
» پاسخ :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٤
» ریخته گری تراکتور سازی :: دوشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٤
» روشهای تکنیکی بررسی سهام (۴) :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤
» تولد :: شنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٤
» دوم خرداد :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٤
» تحليل تکنيکی شاخص :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» چينی ايران :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پاکسان :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» روشهای تکنیکی بررسی سهام (۳) :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» صنايع شيميايی سينا :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پاسخ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» روشهای تکنیکی بررسی سهام (۲) :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» روشهای تکنیکی بررسی سهام (۱) :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» هپکو :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» فارکس :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پاسخ؟ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
» پيش بينی :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
» فوکا :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤
» چند نکته :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٤
» پاسخ :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤
» چند سهم :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
» اربعين :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٤
» پاسخ ها :: سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤
» نوروزتان خجسته :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
» تعطیلات چه کنیم؟ :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
» نمودار 2 :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
» پاسخ :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۳
» چلو کباب :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۳
» نشاط؟ :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳
» يک اتفاق خنده دار :: پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۳
» بيم و اميد :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
» تحلیل چارت :: دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳
» چه باید کرد؟ :: دوشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸۳
» عيد غدير بر همه مبارک. :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۳
» آنچه که منفی است! :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳
» ضرب المثل بورسی :: دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۳
» جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳
» گنجی يا گنجی ها :: شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸۳
» یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳
» دوره زمانی حضور در بازار :: سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۳
» پاسخ :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳
» چند سهم :: دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳
» تکنيکال :: دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۳
» سه شنبه ۱۰ آذر :: چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۳
» بازار مالی :: جمعه ٦ آذر ،۱۳۸۳
» Bourse iran here :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳
» غصب آشکار :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
» شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳
» جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳
» خاور :: جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳
» نماد بسته :: یکشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸۳
» چند پاسخ :: پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳
» چند پاسخ و چند تحليل :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۳
» هفته جاری :: یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
» ديد شما برای خريد سهام چقدر است؟ :: پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۳
» هفتگی :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳
» نظر سنجی :: دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۳
» چهارشنبه و هفته ديگر :: پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۳
» تحليل تکنيکی آخر هفته :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
» چند سوال :: دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳
» پاسخ به دو سوال :: جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳
» نيمه شعبان :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۳
» امروز :: دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳
» این هفته :: دوشنبه ٦ مهر ،۱۳۸۳
» ۲ سهم :: چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۳
» هفته جاری :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
» دوشنبه من هم امروزم :: یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳
» تحليل چند سهم :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳
» من از بيگانگان هرگز ننالم :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
» با عرض شرمندگی :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳
» شخارک :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
» مستطیل :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
» مشکل عکس :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳
» سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو) :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳
» از آژانس نترسیم :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
» بموتو :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
» پذيره نويسی :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳
» تحليل تکنيکی :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
» يا علی :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
» ومعادن :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
» تحليل شاخص :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
» سرمایه گذاری آذربایجان (وآذر) :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
» صدرای محبوب (خصدرا) :: جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳
» صنایع گالوانیزه فجر سپاهان و سرمایه گذاری توکا فولاد :: دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳
» سرمایه گذاری رنا(ورنا) :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
» پتروشیمی اصفهان (شصفها) :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳
» چی شد؟ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸۳
» روز مادر :: یکشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۳
» موتوژن 2 :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۳
» موتوژن :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۳
» زامیاد :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
» ترس از آینده 2 :: جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳
» ترس از آینده! :: جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳
» لطف دوستان :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳
» سبد :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۳
» کارگزار :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۳
» شاخص :: پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳
» سهم میان مدت :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸۳
» با حال :: دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۳
» حجم :: جمعه ۱٩ تیر ،۱۳۸۳
» مرحله دوم :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
» اولین فروش :: چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳
» بدبخت :: سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳۸۳
» کوتاه مدت :: دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۳
» زبون مو دار!!! :: چهارشنبه ۳ تیر ،۱۳۸۳
» انتخاب سهم :: سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳
» جو بازار :: جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳
» Snow ball :: جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳
» حجم مبنا :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳
» RSI و کربن :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳
» میانگین متحرک :: جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳۸۳
» ریسک :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
» يک خبر :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
» چند اصطلاح بورسی :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
» MPT :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۳
» تحلیل صنعت: خوب یا بد :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
» عکس دار شد :: جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
» بازی با الک :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
» چه سهمی بخریم :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳
» روحیه نقد ناپذیری :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
» چند سهم بخریم :: دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳
» بازهم سبد سهام :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳
» نکات اولیه :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
» بورس بازار رفاقت است :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳